Tips og råd for drift av slamavskillere

En slamavskiller – også kalt septiktank – fjerner slam og flyteslam fra avløpsvann. De er enkle å installere, krever lite plass, og er rimelige i drift. For å sikre maksimal effekt og lang levetid har vi her noen tips og råd for drift av slamavskillere:

Regelmessig tømming

Slamavskillere bør tømmes etter behov, vanligvis hvert 1-3 år, avhengig av bruk. Sjekk lokale krav fra din kommune. En tømmeinstruks følger ofte med slamavskilleren.

Fylling av vann

For optimal funksjon – og for å forhindre at tanken flyter opp ved høy grunnvannstand – fyll slamavskilleren minst ¾ full med vann før bruk og etter hver tømming.

Riktig avløpsvann/ Unngå skadelige stoffer

Slamavskilleren er beregnet for normalt spillvann fra husholdninger. Ikke tøm kjemikalier, matfett, bleier eller oljeprodukter i avløpet. Unngå også avløp fra svømmebasseng, takvann, og dreneringsvann.

Lufting

Slamavskillere må ha lufting over tak. Luft skal komme inn gjennom halsen på slamavskilleren for å sikre at det biologiske livet i tanken fungerer optimalt og for å forhindre lukt. Dette er regulert av bygningsloven.


Ytterligere Tips

  • Vedlikehold infiltrasjonsanlegget
    • Sørg for at infiltrasjonsanlegget fungerer godt. Tette områder kan føre til dårlig rensing.
  • Inspeksjoner og vedlikehold
    • Utfør regelmessige inspeksjoner av slamavskilleren og rør for å oppdage problemer tidlig. Lekkasjer må repareres raskt. Bruk fagpersoner ved behov. Ikke parker eller kjør tunge kjøretøy over slamavskilleren, da dette kan skade systemet.
  • Plant vegetasjon med omtanke
    • Unngå å plante trær og busker nær slamavskilleren for å hindre at røtter skader systemet.

Riktig drift og vedlikehold av slamavskillere sikrer effektiv avløpsbehandling og forhindrer miljøproblemer. Ved å følge disse tipsene og rådene, sikrer du at din slamavskiller har optimal funksjon for drift og lang levetid.

Klikk her for å se vårt store utvalg av slamavskillere.

Rull til toppen