LYNGEN TANK AS ble etablert i 1970 og er en av Norges eldste og ledende produsenter av høyteknologiske tanker og rør i komposittmaterialet glassfiber umettet polyester og vinylester (GUP/(GRP og GVP) til de fleste anvendelser.

LYNGEN TANK har solid material-, produkt- og produksjonskompe-tanse og driver eget strategisk utviklingsarbeid på produktsiden i nært samarbeid med kundene, leverandørene og FOU-miljøene.

Kvalitetssikring gjennom hele verdikjeden har en sentral plass i bedriftens utviklingsstrategi. LYNGEN TANK’s sikkerhetsarbeide ivaretas av et eget HMS-utvalg. Bedriften er tilsluttet egen, lokal bedriftshelsetjeneste.

Markedssegmentene omfattes av sektorene bygg- og anlegg (BA), vann/avløp (VA), industri, skipsfart, energi/ olje, miljø-, næringsmiddel-, fiskeri- og oppdrettssektoren, Statsbygg, Forsvaret, Kystverket, kommuner m.fl.

Forretningsadressen er 9060 Lyngseidet, Lyngen kommune, Troms fylke.

Besøksadressen er Eidebakken Industri og næringspark, Lyngseidet.

* LYNGEN TANK AS markedsfører og selger over hele landet og har i tillegg noe eksport av spesialprodukter.

* LYNGEN TANK AS har ingen utslipp og forurenser ikke det ytre miljøet.

Vil du vite mer er du velkommen til å ta KONTAKT for nærmere informasjon.

Rull til toppen