LYNGEN TANK AS

Postadresse:
Eidebakken Industriområde
9060 Lyngseidet

Besøksadresse:
Eidebakken Industri- og Næringspark

Telefon: 77 71 05 06
Telefaks: 77 71 06 40

Firmapost: lyngentank@lyngentank.no

E-post-adresser til kontaktpersoner:

Martin Strøm: martin@lyngentank.no
Jonas Haugen: jonas@lyngentank.no

Rull til toppen