Avløp fra bolig til slamavskiller og selvfalls-infiltrasjonsanlegg i stedegne masser
Avløp fra bolig til slamavskiller og trykkinfiltrasjon i stedegne masser – anbefalt løsning fra NIBIO. Slamavskiller finnes også med integrert støtbelaster
Avløp fra bolig til slamavskiller og overløp til sjøresipient – Denne løsningen
benyttes i stor grad langs kysten i Norge
Rull til toppen