Bærekraft med miljøet i fokus

Våre produkter produseres og leveres med bærekraft i fokus. Vi har solid material, produkt- og produksjonskompetanse, og driver eget strategisk utviklingsarbeid på produktsiden i nært samarbeid med kundene, leverandørene og
FOU-miljøene.

Produkter

Bensin / dieseltanker
Pumpekummer
Spilloljetanker
Fordelingskummer
Samletanker
Tilbehør – alle tanker
Slamavskillere
Oljetanker

Drikkevann og brønner

Rull til toppen